Break 4 – Helgi og kristendommen
Scene 1 - Anslag
 
Roller: Fortæller, Bela præst, biskop Turpin og Helgi
 
Fortæller:
I de næste dage går Helgi for sig selv og tænker. Vil hans far mon betale afgiften til Karl den Store? Ellers vil han som gidsel blive dræbt. Desuden tænker han på sit møde med de to hellige mænd. Det var som om, den barske biskop Turpin og den milde og venlige Bela Præst kom fra to forskellige planeter. Er det virkelig den samme religion, de to mænd taler om?
Helgi søger ind i den store kirke for at samle tankerne. Her møder han både Turpin og Bela, der er kommet for at bede. Turpin står foran krucifi kset med den stolte Jesus, mens Bela knæler foran et maleri af jomfru Maria.

Bela:
Helgi, hvordan har du haft det? Jeg kan se, at du bærer på tunge tanker.

Helgi:
Jeg har ikke lyst til at tale om det. (pause) Hvem er det på billedet? Er det gudens mor?

Bela:
Det er det. Maleriet forestiller den hellige Jomfru Maria. Hun blev gravid ved et mirakel, og så fødte hun Jesus, Guds søn.

Helgi:
Er hun så også en Gud?

Bela:
Nej da. Maria er et menneske som du og jeg. Men nu er hun i himlen.

Helgi:
Hvorfor beder du til hende, hvis hun ikke er en Gud? Hvad kan hun gøre, som Gud ikke kan? 

Bela:
Maria forstår os mennesker og vores smerte bedre en nogen anden, for hun var selv et menneske, og oplevede smerten ved at se sin søn dø. Maria lytter til alle sorger og bekymringer. Og hun giver vores bøn videre til Gud og hans søn.
 
Fortæller:
Helgi syntes det lød mærkeligt. Men han kunne godt lide billedet af den milde Maria med spædbarnet på armen. Helgi kikkede i smug over på biskoppen, der stod foran krucifikset med den korsfæstede Jesus. Jesus ædelstens-øjne og kongekronen på hovedet fik guden til at se streng og mægtigt ud, selvom han hang på et kors.
Så vendte biskoppen hovedet mod Bela og Helgi og gik hen imod dem.
 
Turpin: (hånligt)
Nå, Bela præst. Det er dig, der har fået opgaven med at lære den unge barbar fra Danermarken om den sande tro.
 
Bela:
Det er det høje biskop. Jeg fortalte ham netop om, hvordan man altid kan betro sine problemer og sorger til den hellige jomfru.

Helgi:
Hvis min far ikke betaler afgift til kong Karl, så koster det mig livet. Bela mener, at en bøn til jomfru Maria kan trøste mig.

Turpin:
Aargh- typisk dig, Bela! Mennesker har ikke brug for trøst, de har brug for sejr. Bed til Kristus om, at din far vil overvinde sine fjender, så han kan betale afgiften. Og så kan du samtidig bede om, at Danermarken vil blive kristnet.

Helgi:
Kan Kristus sørge for det?

Turpin:
Der er ingenting, Gud ikke kan. Hold dig til ham, så er intet umuligt!

Bela:
Det er nu min erfaring, at man ikke altid får, hvad man beder om. Guds vilje er skjult for os mennesker. Men man kan altid bede om trøst og tilgivelse.

Helgi:  
Jeg forstår det ikke! Det virker som om, I siger noget helt forskelligt. Hvordan skal man leve sit liv, hvis man er kristen?

Hvem er Helgi mest enig med?

Både Bela og Turpin forsøger at overbevise Helgi om, hvordan en god kristen skal opføre sig.
 
Hvem tror I, at Helgi er mest enig med? Turpins kristendomssyn eller Belas?
Diskuter de to muligheder med hinanden og lyt til hinandens argumenter.
 
Fortæller:
Gøttrik betaler afgiften til kong Karl, og Helgi overlever. Han bliver boende i Akka. De næste 5 år træner han med kong Karls riddere og væbnere, og får ry for at være en usædvanlig dygtig og modig kriger. Kong Karl ønsker at udbrede kristendommen til hele Europa. Men i de sidste 100 år har nabolandet Spanien været regeret af de muslimske maurere, der stammer fra Nordafrika. Nu forbereder kong Karl et felttog mod maurerne. De skal enten fordrives, dræbes eller omvendes til kristendommen. Og kongen beder Helgi Daner om at deltage i felttoget. Men Helgi er i tvivl. Bør en god kristen gå i krig for kristendommen?
Han opsøger på ny Bela præst og biskop Turpin for at drøfte sagen.

Helgi:
Vær hilset Biskop. Må jeg spørge, om De deltager i vores konges felttog mod maurerne?
 
Turpin:
Jeg vil stå i forreste geled i kampen! Kampen mod Kristus’ fjender er vigtigere end alt andet. Muslimerne i Spanien tilbeder den falske gud Allah og hans profet Muhammed. De har også revet kirkerne ned eller lavet dem om til moskéer. Derfor skal landet erobres tilbage!

Helgi:
Men skal man tvinge mennesker til at tro på en bestemt gud? Skal tro ikke være noget, man selv vælger, for at det gælder?

Bela:
Tro er kun tro, hvis man selv vælger det.
 
Turpin:
Maurerne vil enten omvende sig eller dø. Der er ikke plads til blødsødenhed, når det gælder kampen for troen. Hvis Spaniens borgere ikke får adgang til kirker og præster igen, vil deres sjæle være fortabte, og de vil brænde i helvede!
 
Bela:
Måske gælder Guds mildhed og tilgivelse også dem, der aldrig har haft mulighed for at tro på Kristus. Jesus sagde. ”Hvis nogen slår dig på den ene kind, så vend også den anden kind til”. Jeg tror aldrig, at Jesus ville have taget med på det felttog.
 
Turpin:
Det er børnesnak, Bela Præst! Hvis alle tænkte som dig, ville muslimerne, nordboerne og sakserne regere her i Akka. Kæmp for det, du tror på eller lev som slave. Sådan er det her i verden. Sagde Jesus ikke også ”Gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple”. Det er vores pligt som kristne at sørge for, at Spanien atter bliver et kristent land.

Helgi:
Men biskop, mon Jesus ikke bare mente, at vi skulle fortælle om ham for alle folkeslag? Er det nødvendigt at føre krig for at udbrede den rette tro?


Hvad skal Helgi gøre?
 
Helgi er i tvivl, om han skal deltage i felttoget mod maurerne. At udbrede den kristne tro med sværdet i hånden føles ikke rigtigt for ham. Men hvad er mon konsekvensen, hvis han vælger at sætte sig imod kongens ønske?
 
Diskuter med hinanden og lyt til hinandens argumenter.
 
I denne øvelse skal I blive i rollerne, mens I diskuterer med hinanden. Den person, der har rollen som fortæller, skal fungere som ordstyrer. Til sidst er det personen, der spiller rollen som Helgi, der træffer en afgørelsen og vælger enten løsning A eller B.

A: Helgi deltager i felttoget.
 
B: Helgi nægter at deltage i felttoget.
 
Slå følgende svære ord op i ordlisten eller snak om hvad de betyder.
 
Frem til break 4:
primsigne,
Den Enbårne,
helligbrøde,
saracener.
 
Centrale begreber og ord, der skal gennemgås inden læseteatret
• Primsignes
• Krucifiks
• Kristus
• Maurere
 
Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke samarbejder