Slå følgende svære ord op i ordlisten eller snak om hvad de betyder.
 
Frem til break 5:
Djin,
kalif,
krucifiks,
meneder
 
 
 
 
Break 5 – Skriv dig selv ind i fortællingen

a) Læs teksterne nedenfor og vælg, hvilken konflikt, du vil arbejde videre med. Du skal bruge konflikten som afsæt for et nyt kapitel om Helgi, efter han er blevet slået til ridder.

b) Digt en ny person ind i fortællingen om Helgi, og lad denne person være den, der fortæller det nye kapitel, som du skal skrive. Vælg din person blandt de personer, der står her til højre.

c) Skriv derefter det nye kapitel, så det fremgår, hvordan den valgte konflikt løses.

KONFLIKTER
Konflikt 1
Mange nordboere kæmper for kong Karl som lejesoldater. Nordboerne er kendt for deres styrke og frygtløshed, og de er derfor højt værdsatte som krigere. Men kort tid efter Helgis ridderslag får kong Karl meldinger om, at en gruppe af vikinger er begyndt at plyndre og hærge på egen hånd. Dette kan kongen ikke acceptere. Derfor beordrer han Helgi til at lede en mindre gruppe riddere og væbnere, der skal sætte en stopper for nordboernes udskejelser. Helgi kommer til at møde en gammel fjende fra sin tid på Gøtriks kongsgård.

Konflikt 2
Kong Karl vil gerne omvende så mange som muligt til kristendommen. I Middelhavet ud for Nordspanien ligger en mindre ø, som muslimerne erobrede for omkring 100 år siden. Den ø får Helgi til ordre at erobre tilbage. Og om muligt skal han omvende muslimerne til kristendommen.
Biskop Turpin er begejstret for planen, men Bela præst minder Helgi om, at man aldrig kan tvinge nogen til at tro på noget bestemt. Desuden hører Helgi rygter om, at mange af de muslimske fyrster har regeret klogt og mildt på deres middelhavsøer. Så det er måske slet ikke nogle brutale undertrykkere, han skal ned og kæmpe imod?

Konflikt 3
Fra Danermarken får kong Karl via sine spioner besked om, at kong Gøtrik nu er blevet så svag og fordrukken, at det ikke længere er ham, der har den reelle magt. I stedet er det Hvideslægten med Grane og Ulf i spidsen, der tager beslutningerne, og de ønsker ikke længere at betale skat til Frankerriget.
Kong Karl beordrer Helgi til at drage til Danmark for at løse situationen. Helgi indvilliger men vil ikke have en hær af riddere med. ”Denne opgave løses bedst med få personer”, svarer Helgi, inden han forlader kong Karl.

Konflikt 4
Helgi møder en ung kvinde, som får ham til at glemme sin forelskelse i Bellisande. Men som kristen ridder kan Helgi ikke bare forelske sig i, hvem han vil. Det skal helst være et passende parti, dvs. en ung mø fra en adelig familie. Og desuden er den unge kvinde ikke sådan at imponere.
 
NYE PERSONER
Signe:
Eventyrlysten høvdingedatter fra Norge. Er endt på egen hånd i Frankerriget efter at have været med sin far på en mislykket handelsrejse. Signe har, hjemme i Norge, været i lære som gydje. Hun har evnen til at forudse begivenheder og farer i fremtiden, men det er en evne, som ikke er let at kontrollere, og som også kan være meget skræmmende. Signe tror på skæbnegudinderne Nornerne og de andre nordiske guder.
 
Sarir:
Ung kriger fra Avarfolket der kommer fra de østlige lande. Han kæmper som lejesoldat i kong Karls hær. Sarir kan ligesom Helgi fornemme andre menneskers følelser og tanker, hvilket gør ham til en dygtig kriger. Men Sarir bærer også på en dyster hemmelighed.
 
Adelmo:
Novice (munkelærling) ved klostret i Akka. Adelmo ønskede at blive ridder, men da hans slægt ikke var rig, var det kun hans storebror, der kunne få en ridderkarriere. Adelmo måtte i stedet følge kirkens vej. Hans kristne tro er stærk, men ligesom Helgi ønsker han at kæmpe mod ondskab og uretfærdighed – og ikke bare vende den anden kind til.
 
Cecilia:
Audreys veninde, der også træner våbenbrug sammen med væbnerne. Cecilia er temperamentsfuld og meget svær at skræmme. Det giver hende ofte problemer. Ligesom Helgi, er hun en fantastisk rytter, der nærmest kan kommunikere med hesten via tankerne. 
 
 
Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke samarbejder