Scene 2A - Gøtrik lader sagen afgøre på forårstinget

Roller: Helgi, Eskild, Gøtrik og Erik + fortæller
 
Eskild:
I må forstå, at Gøtrik ikke kan blande sig i noget, som efter vores
love og traditioner skal afgøres af tinget. Og når der ikke er voksne
vidner, der kan støtte vores sag, så ser det sort ud. I må trække jeres
anklager mod Gisle tilbage!
 
 
 
Gøtrik:
En konge, der ikke overholder skik og brug, er ikke konge ret længe.
Striden må afgøres på forårstinget. Og I drenge gør klogt i at trække
jeres anklager mod Gisle tilbage.
 
Erik:
 
Men far – du har altid lært os, at vi skal tale sandt. Jeg nægter at tage
mine ord tilbage. Hvis jeg gør det, vil jeg miste min ære. Alle vil se
mig som en løgner.
 
Helgi:
Far, hvad mener du med, at det ikke altid er klogt at sige sandheden??
 
 
Eskild:
Det var kun Erik, Bjarke og dig, der så Gisle slå mig ned. Lovsigemanden
vil aldrig dømme mod Hviderne, når der kun er tre vidner,
der oven i købet kun er drenge. Dommen vil gå os imod – vi vil få
Hviderne som fj ender, og de vil kræve en stor bod for krænkelsen.
Det er en høj pris at betale for sig sige sandheden.
 
Helgi:
Så hvad foreslår du, far?
 
Eskild:
Når tinget starter, så beder I om ordet og indrømmer, at I tog fejl.
Og I undskylder, at I anklagede Gisle. Jeg ved, at I ønsker at holde
jer til sandheden. Men nogen gange tæller magten mere end retten.
Vi kan ikke klare os mod Hviderne – de har mere guld og flere krigere
end os. Og så hjælper det ikke meget, at vi har retten og æren
på vores side.
 
Erik:
Min ære er mere værd end alt Hvidernes guld. Og min ære er også
slægtens ære.
 
Hvad skal Helgi og Erik gøre?
 
A. Skal Helgi og Erik trække anklagen tilbage ved at sige, at deres anklage
mod Gisle er usand, og at de kun sagde det, fordi de var vrede over at tabe
iskampen?
 
B. Skal Helgi og Erik holder fast i deres anklage mod Gisle?
Diskuter de to muligheder med hinanden og lyt til hinandens argumenter.
I denne øvelse skal I blive i rollerne, mens I diskuterer med hinanden. Til sidst
er det den der spiller rollen som Helgi, der træff er en afgørelse.
 
Diskuter de to muligheder med hinanden og lyt til hinandens argumenter.

I  skal blive i rollerne, mens I diskuterer med hinanden. Til sidst er det den der spiller rollen som Helgi, der træffer en afgørelse.


A: Helgi og Erik trækker deres anklage tilbage.

B: Helgi og Erik holder fast i deres anklage.
Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke samarbejder